Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Overgaden n. V. 15. 20. juli 1920

en af mine bedste Bøger


20.7.20.
Overgaden n. Vandet 15
København
C.

Kære Direktør Hegel!

Det glædede mig ved vor Telefon-Samtale idag at få bekræftet, at De ikke længer nærer Betænkelighed ved forsøgsvis at udgive foreløbig én af mine små Romaner i en billig Udgave. Norstedt & søner i Stockholm har allerede for længere Tid siden bestemt sig til at gøre et lignende Forsøg, skønt Papirpriserne i Sverige jo er endnu højere end her. Foreløbig er det "Højsang" og "Den gamle Adam", som Norstedt udsender1; men jeg vil for Danmark-Norges Vedkommende foreslå, at der begyndes med "Hans Kvast og Melusine", 2 at sige i den forkortede og i det hele forbedrede Udgave, som jeg i sin Tid foranstaltede til Brug for en tysk Oversættelse. Mit Manuskript til denne er på 170 Sider (Kvartblade), som ved Trykning vil kunne reduceres til godt Halvdelen.

Af de førnævnte Fortællinger, som altså Norstedt & søner begynder med, er "Den gamle Adam" altfor kendt herhjemme og allerede trykt i flere Udgaver, og "Højsang" er ikke√ helt let tilgængelig. I "Hans Kvast og Melusine" er derimod ingen Ben, og den blev i sin Tid trykt i et ret beskedent Oplag og har aldrig været genoptrykt. Den er, navnlig i sin nye Skikkelse, livlig og underholdende, og ved Siden deraf i kunstnerisk Henseende en af mine bedste Bøger.

3 Dersom De nu, som jeg håber, akcepterer dette Forslag, og om√ vi iøvrigt kan nå til en Overenskomst, vilde jeg sætte Pris på, at Bogen blev sat i Arbejde med det samme – for Korrekturens Skyld – idet også jeg har Planer om at rejse, dersom mit Helbred ikke hindrer mig deri.

Med venlig Hilsen og Ønsket om en lykkelig Rejseferie.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] udsender: Magister Glob. Hans självporträtt, oversat af Anna Ljungberg, udkom 20.11.1920. tilbage