Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
8. juli 1920

Deres meget smukke Vers

8/7 20

Kære Hr. Pontoppidan.

Rent tilfældigt saa jeg forleden Dag i en Avis Deres meget smukke Vers om Datteren, der er kommet frelst tilbage. Sjældent er der i saa faa Linier sagt netop, hvad der bør siges og paa en saa smuk Maade. Vil De venligst sige mig, hvor jeg kan gøre mig bekendt med endnu to Vers, som skal være offentliggjort andetsteds. Jeg vilde ikke alene gerne læse dem, men ogsaa paa en eller anden Maade gerne eje dem.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
sign. Fr. Hegel