Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
6. marts 1934

Forfatterens Oplagthed

6. Marts 34.

Kære H.P.E. Hansen!

Med Hensyn til det Emma Bærentzenske Legat må jeg desværre melde Pas1. For over en Måned siden henvendte en anden Forfatter2 sig til mig derom, og jeg sendte Legatbestyrelsen den ønskede Anbefaling. For et Par Uger siden bad en kendt Forfatterinde3 mig om det samme. De vil sikkert forstå, at det ikke går an at anbefale mere end én til den samme Legatportion. Godt er det da, at De også har tænkt at henvende Dem til Helge Rode. Han er vist ganske anderledes end jeg persona grata på det Sted, hvor i dette Tilfælde Guldtærningerne kastes4.

Kedeligt nok tør jeg heller ikke påtage mig at gennemgå Deres Manuskript kritisk, sådan som De√ beder mig om. Jeg har hverken Evne eller Kræfter dertil, og jeg kan ikke 2 lade være med at tilføje, at en Forfatter overhovedet skal være varsom med at optræde som literær Rådgiver overfor en Kollega. Han har en naturlig Tilbøjelighed til at påtrykke dennes Arbejde noget af sin egen Individualitet og dermed gøre sit til at bringe Forstyrrelse i det. Om en Omarbejdelse af Deres Manuskript vil kunne bøde på dets Mangel på dramatisk Liv, tør jeg ikke afgøre. Det er jo til syvende og sidst Forfatterens Oplagthed, det kommer an på, også når det gælder en Omarbejdelse5.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Hansen bad 6.3.1934 Pontoppidan om en anbefaling til dette legat. tilbage
[2] Forfatter: Johannes Weltzer, i et brev 23.1.1934. tilbage
[3] Forfatterinde: Sara Nielsen-Stevns, i et brev 16.2.1934. tilbage
[4] Emma Bærentzens Legat: for 1934 gik forfatter-delen af legatet til H.C. Branner, Georg Rønberg og Johannes Weltzer. tilbage
[5] Hansen svarede herpå 8.3.1934: "En Kronik i Politiken om tykke Bøger har overbevist mig om, at min første Plan var rigtig, en afsluttende Roman paa ca. 175 Sider i Stedet for det store, jeg nu maser med, og som jeg henlægger; – Deres Instinkt har sikkert her været rigtigt." Andet bind af Adjunkt Holts Tragedie var netop på godt 175 sider, og det planlagte tredie bind blev opgivet helt. tilbage