Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
11. marts 1934

gennemheglet og misforstået

11.3.34.1

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

Jeg forstår Deres Betænkelighed ved at trække Udgivelsen af Bind II så længe ud; men måske har Forlaget alligevel Ret. Jeg véd det ikke. I al Almindelighed mener jeg iøvrigt, at man – ikke mindst Forfattere – skal følge sit eget Hovede og med Sindsro tage de Knubs, der kan falde af. Før en Aviskritiker fælder Dom over en Bog, vil han i Almindelighed helst kende i det mindste første og sidste Kapitel, og holder derfor ikke af de uafsluttede Værker. Jeg selv udgav i sin Tid "Lykke-Per" i 7-82 Småbind og blev ved hvert Binds Udsendelse grundig gennemheglet og latterlig misforstået. Spørgsmålet er da, om De (og Forlæggeren) vil løbe den Risiko.

Deres hengv.
H. P.

 
[1] korrespondancekort adresseret til "Forfatteren Hr. H.P.E. Hansen / Ordrupvej 141 / Chl", poststemplet "Charlottenlund 12 MAR 1934". tilbage
[2] rettet af HP fra "8" til "7-8". tilbage