Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
23. marts 1934

Forfatterunderstøttelse

23.3.34.

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

Mange Tak for Deres smukke Blomsterhilsen! Skade blot, at den lille Overbringerske ikke vilde komme ind, så jeg kunde få hilst på hende. Ved Lejlighed sender jeg hende nu alligevel en Indbydelse. Min Husholderske kan jo tage sig af hende og også følge hende hjem igen1.

2 De skrev forleden, at De vilde søge Staten om Forfatterunderstøttelse. Jeg husker, at jeg for en Tid siden på Deres Anmodning skrev til Borgbjerg og anbefalede Dem til hans Bevågenhed. Om det den Gang resulterede i en midlertidig Understøttelse, véd jeg ikke. Men naturligvis kan De henvise til denne Anbefaling, dersom De bestemmer Dem til at gentage Forsøget.

Venlig Hilsen til Dem selv og den lille Anna-Lise fra

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Hansen sendte 22.3.1934 to børn hen til Pontoppidan med blomster og brev: "Kære Herr Henrik Pontoppidan. / Her kommer Aage [15 år] og Annalise [7 år] med en lille Foraarshilsen til Dem. Hun vilde saa gerne hilse paa Dem. Jeg har sagt, vi skulde læse Deres Bøger (Deres Landbyhistorier) snart! / Hilsen med Foraaret / Deres hengivne / H.P.E. Hansen". tilbage