Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
1. april 1934

en underlig Samtale

1.4.34.

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

Jeg benytter Lejligheden til at sende Dem Deres Manuskript1 tilbage. Det sker med Ønsket om, at De vil omarbejde og fuldende det.

Deres søde små Piger har det været mig en Glæde at se. Annalise er vist den af dem, der har det livligste og lyseste Gemyt. Bodil er, skønt den yngste, åbenbart allerede et eftertænksomt lille Væsen med et lidt mørkere farvet Temperament2.

Jeg véd ikke ret, om jeg skal ønske, at De havde gjort Alvor af at følge med Børnene3. Jeg er for Tiden næsten stokdøv og havde derfor, da min ældste og bedste Ven, Maleren Johan Rohde, i Forgårs var hos mig, ingen rigtig Glæde af hans Besøg. Han er selv meget tunghør, så De kan forstå, at det blev 2 en underlig Samtale. Han har været døv i mange År og har derfor erhvervet en vis (dog mest indbildt) Færdighed i at læse på Folks Munde. Den har jeg slet ikke noget af.

En venlig Påskehilsen til Dem og Deres Frue fra

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Manuskript: formentlig tredie del af Adjunkt Holts Tragedie. tilbage
[2] Hansen skrev 28.3.1934: "Tak for Deres lille Brev til Annalise og mig. Hun var saa optaget af at gaa hen til Dem – og som det syvaarige Barn, hun er – sagde hun: "Og saa fik jeg to Æbler af den rare Dame". Hansen vedlagde et brev fra pigerne: "Med ført Pen! / Kære Henrik Pontoppidan. / Tak for Deres smukke Indbydelse. Jeg glæder mig til at komme Paaskesøndag [1.4.1934] Kl. 3. Bodil – Deres lille Veninde – siger ja, tak – 4 Aar. / underskr. af / H P E H / Annalise "med egen Haand"." tilbage
[3] Hansen skrev samme dag 1.4.1934: "Glædelig Paaskehilsen bringer mine to smaa Dem! – Jeg selv kunde ønske at være med – og det er ikke langt fra, jeg var taget med, men saa er jeg ikke klar over, om De var parat til at modtage mig, nu De kun venter Besøg af meget smaa Damer". Hansen takkede 4.4.1934 for besøget: "Tak for mine smaa Pigers Besøg hos Dem og Deres Elskværdighed imod dem – og vil De venligst takke Deres Husbestyrerinde for Følgeskabet." tilbage