Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
3. marts 1934

mig imod at klage

3 Marts 34.1

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

Blot disse Par Linjer for at takke Dem for Breve og venlige Forespørgsler til Befindendet. Året 34 har unægtelig hidtil ikke været mig særdeles nådigt; men det er mig imod at klage, og jeg vil helst ikke besvære andre med mine legemlige Alderdomsskavanker (det kan være nok med de åndelige). Jeg har dog nu læst, hvad De har sendt mig af Adjunkt Holts Tragedie. I Modsætning til de to første Dele af Bogen, synes denne mig foreløbig lidt stillestående, og nogen rigtig Fornemmelse af, hvorledes det hele vil ende, har jeg endnu ikke. Men selvfølgelig har den interesseret mig, og jeg længes efter Fortsættelsen, som vel bringer Afslutningen.

Igen i Dag er vi bleven nedsænket i en fæl Tågeverden; man må håbe, at det√ er ud af den, Foråret skal fødes. – Jeg sender Dem Hilsen og gode Ønsker. [ingen underskrift.]

 
[1] korrespondancekort adresseret til "Hr. Forfatter H.P.E. Hansen / Ordrupvej 141 / Charlottenlund", poststemplet "Charlottenlund 3.3.34". tilbage