Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 29. januar 1934

en ikke ringe Plage

29 Jan. 331 [29.1.1934]2 Holmegårdsvej 2.

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

Jeg har modtaget Deres sidste Breve på Sengen, hvor jeg til min Ærgrelse stadig må tilbringe de fleste af Døgnets Timer. Også for den sidste Sending af Deres Manuskript3 sender jeg her Kvittering. Forhåbenlig kommer jeg snart så vidt, at jeg kan begynde Læsningen. Jeg har gjort et Par Forsøg, men Synet svigter på Grund [af] den almindelige Svækkelse, jeg f.T. er et Offer for. Jeg har i en hel Måned ikke læst en Bog, knap nok en Avis undtagen dens Overskrifter. Det er virkelig en ikke ringe Plage. Men vi har alle vore små Bekymringer at slås med, og De åbenbart ikke mindst. Jeg begriber ikke, hvorfor Deres Forlægger ikke lader 2d Del af Adjunkt Holt udkomme. Det skulde være sket forlængst.

Venlige Hilsner!

Deres hengivne
H. P.

 
[1] fejlskrivning for 34, jf. poststempel. tilbage
[2] korrespondancekort adresseret til "Forfatteren Hr. H.P.E. Hansen / Ordrupvej 141 / Charlottenlund", poststemplet "Charlottenlund 29 JAN 1934". tilbage
[3] Manuskript: Hansen sendte 24.1.1934 "noget mere af 3. Bind". tilbage