Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
6. januar 1934

Fortsættelsen af Deres Roman

6.1.34.1

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

Jeg har i den sidste Tid været mindre rask og ligger nu i Sengen, er endogså bleven åreladt for Svimmelheds- og Afmagtsanfald. Det er mig strengt forbudt at tage mig noget for, også at læse. Jeg har derfor endnu ikke kunnet sætte mig ind i Fortsættelsen af Deres Roman2, og sandsynligvis vil det vare nogen Tid, inden det kan ske.

Blot denne Oplysning. Måske vil De af den Grund have Manuskriptet tilbagesendt?

Deres
H. P.

 
[1] korrespondancekort adresseret til "Forfatteren Hr. H.P.E. Hansen / Ordrupvej 141 / Charlottenlund", poststemplet "Charlottenlund 6.1.34". – Skrevet med blyant. tilbage
[2] Roman: Hansen sendte nytårshilsen 1.1.1934 "med den fæle Adjunkt (2 Kap.)". tilbage