Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
24. december 1933

god Jul

Julen 33.

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

En god Jul for Dem og Deres Familje, trods alle Genvordigheder! Gid det nye År må give Dem frisk Vind i Sejlene og den Medbør, som De (med Grund) utålmodigt har biet på.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.