Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
24. november 1933

Efterårets Masseproduktion

24 Novb. 33.

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

Deres Brev1 har jeg "dankend erhalten", som de (i Pennen) så høflige Tyskere plejer at udtrykke sig. Men jeg er for Tiden ikke helt vel; derfor denne forsinkede Kvittering for Modtagelsen. Det glædede mig, at Deres Bog√ begynder at vinde Udbredelse og Anerkendelse. Når nu "Vi fortsætter" kommer for Dagen, vil forhåbenlig også Pressens Grovædere og Feinsmeckere få Øjet op for dens Værdi. Meddelelsen om, at De nu er begyndt på Udarbejdelsen af Bogens sidste Del2, har også glædet mig. Jeg er ikke så lidt spændt på dens Udgang, der vistnok må forme sig meget dramatisk. De nævner i Deres Brev Marcus Lauesen. Af Efterårets mange Bøger er – foruden Deres – hans "Meget skønne Dage" den eneste, jeg hidtil har fået læst. Jeg kommer til at tænke 2 på den, fordi også den munder ud i stærkt dramatiske – og meget virkningsfulde – Optrin. Der er i ham virkelig Elementer til en stor Digter, og Deres Syn på ham er efter min Mening ikke retfærdig. Der er i denne hans sidste Bog mange Skævheder og Ubehjælpsomheder; men den er ikke desmindre den af hans Bøger, der vidner om de største Evner, den rigeste Forståelse.

Mere kender jeg, som sagt, foreløbig ikke af Efterårets Masseproduktion. Jeg er nødt til så vidt muligt at skåne mine Øjne i disse mørke Dage. Men jeg har på Fornemmelsen, at Literaturen – som Teatret – for visse af de yngres Vedkommende er i Færd med at blive Industri, maskinskreven (Kulisseeffekten dominerer jo mere og mere på Scenen). Intet Under derfor, at de arbejdsløse Lyrikere må tigge ved Dørene i disse Tider. Endogså Rørdam3!

En venlig Hilsen!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Brev: Hansen skrev 17.11.1933: "[…] glædede mig ved en Dag at se os Side om Side i Avisernes Annoncespalter, som stod vi sammen paa Valpladsen […] vedlægger Jul. Bomholts Anmeldelse af Adj. Holt i Socialdemokraten 17-11-33." tilbage
[2] sidste Del: tredie og sidste del af Adjunkt Holts Tragedie med undertitel "Vi slutter" blev aldrig til noget. tilbage
[3] Rørdam: formentlig Valdemar Rørdam (1872-1946). tilbage