Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 5. oktober 1933

uden smagløs Reklame


5.10.33.
Holmegårdsvej 2.

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

De må ikke undre Dem over, at jeg ikke kan imødekomme Deres og Deres Forlæggers Ønske1. I mange År har jeg både offenlig og privat protesteret mod den for Literaturen uværdige Anvendelse af Aviskritiker og Brevudtalelser i Forlagenes Bogreklamer. Overfor min egen Forlægger har jeg Gang efter Gang nedlagt Forbud derimod for mit Vedkommende. I dette Tilfælde, hvor det ovenikøbet gælder en Bog, som er tilegnet mig af Forfatteren, vilde det tage sig dobbelt underligt ud, om jeg brød med et overfor alle andre hævdet Princip. De har efter min Mening ikke handlet klogt ved at lade Deres Bog udkomme brudstykkevis. De har derved givet Kritiken nogen Ret til foreløbig at vise Tilbageholdenhed. Jeg selv fik i sin Tid 2 først ved Læsningen af 2d Bog rigtig Øjet op for Værkets Værdi. Hvad kan man da forlange af en almindelig Aviskritiker? De burde nu få Deres Forlægger til hurtigst muligt at sende 2d Bog ud på Markedet. Så vil der nok komme en anden Lyd i Fløjterne også uden smagløs Reklame.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Hansen skrev 4.10.1933: "[…] har haft Besøg af Cai M. Woel, der sagde, at Kehler havde skrevet en meget skadelig Artikel om mig i Berlingske Tidende. – Jeg fortalte, hvad De mente om Bogen; han sagde, om jeg ikke kunde faa Deres Tilladelse til at offentliggøre i Reklamerne m.v.: "Det er en af de alvorligste og betydeligste Bøger, der længe har set Lyset herhjemme". […]." – Til Eduard Geismar skrev Hansen 7.10.1933: "Jeg vil gerne have en Udtalelse fra Dem om min Bog – og maa jeg avertere med den? Ligesom der idag averteres i Politiken med en Udtalelse af Helge Rode. Henrik Pontoppidan tillader principmæssig ikke den Slags Ting […] I [Adjunkt] Holt er der ingen "uartige" Ord […] Ordet "liderlig" bruger Pontoppidan om "liderlige" Personer – "Hor" er bibelsk […] ps. Foruden De har ogsaa Pontoppidan været en Slags "Skriftefader" for mig – han kender ogsaa mine Kampe, blot ikke Personerne." tilbage