Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 3. oktober 1933

at Kehler vil tilsmudse sin Pen


3.10.33.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

Jeg gad vidst, hvad Bladkritiken til Dato har sagt om Deres Bog. Forleden læste jeg i Berlingske Aftenavis en lille Opsats af Henning Kehler, der sagtens skulde gælde for en Anmeldelse eller i hvert Fald bebudede en sådan, når Bogen forelå i sin Helhed. Der er vel ikke noget at sige til, at en Kritiker foreløbig holder sin Dom tilbage; men Tonen, hvori dette blev meddelt, var så ubehagelig, at der vist er Grund til at frygte det værste fra den Kant. Hvor er det nedslående, at en begavet Mand som Kehler vil tilsmudse sin Pen og sit Navn med en så lumpen Miskendelse af en af de alvorligste og betydeligste Bøger, der længe har set Lyset herhjemme. – Hvad andre 2 Blade kan have haft at sige om den, véd jeg som sagt ikke. Jeg ser så lidt til Aviser. Men dersom f.Eks. Hans Brix har udtalt sig om den, vilde De gøre mig en Glæde ved at sende mig hans Anmeldelse til Låns.

Venlige Hilsner!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.