Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 26. maj 1933

Rapsodi-Roman


26.5.33.
Holmegårdsvej 2
Charlottenlund

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

Tak for det i Dag modtagne Ekpl af de "grå og grønne Dårer"1. Jeg har jo tidligere udtalt mig om Bogen. Skulde jeg – hvad jeg dog næppe tror – ved en fornyet Gennemlæsning få et andet Syn på den, skal jeg ærligt bekende det. Men foreløbig altså blot min Tak for Tilsendelsen2. 2 Gid De må få Fornøjelse af Udgivelsen! Bogen ejer jo værdifulde Egenskaber, som godt kan tænkes at skaffe den Udbredelse. Men hvad er det for et mærkeligt Forlag, De er kommen i Forbindelse med?3 Det er ganske nyt for mig.

Mine bedste Ønsker både for Dem selv og Deres frugtbare Pen!

Deres hengv.
H. Pontoppidan.

 
[1] Bogens titel er Graa og grønne Daarer. Rapsodi-Roman. tilbage
[2] Hansen skrev 13.5.1933: "[…] "Graa og grønne" kommer snart – har bedt om, at der ikke sendes Prænumerantsliste til Dem, Nathansen og Rode." tilbage
[3] Forlag: Cai M. Woels Funkis Forlag, en fortsættelse af Woels Forlag, der ophørte 1931. Se også brevet 16.3.1933. tilbage