Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
17. april 1933

grå og grønne Sjæle

17.4.33.

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

Da jeg forleden kom tilbage fra et lille Påskebesøg i Rørvig, fandt jeg Deres Brev og Hilsen, som jeg hermed gengælder1. De har altså besluttet Dem til at udgive Deres grå og grønne Sjæle som en Roman til Sommerlæsning. Jeg håber, at Deres (og Forlagets) Forhåbninger til den ikke 2 må blive til Skuffelse; men jeg mener vedblivende, at De skulde have vist den Resignation at lægge den hen indtil senere. Sommerlekture har vi nok af. Hvad vi savner, er god, solid Vinterlæsning.

Jeg skal hilse Dem fra Niels Jeppesen, fra hvem jeg forleden havde Brev tilligemed et Par gode Artikler, han har offenliggjort i "Fyns Venstreblad". – Vær venlig hilset fra mig selv! Og fra Forårssolen!

Deres hengv
H. Pontoppidan.

 
[1] Hansen skrev 30.3.1933: "De har Ret: Adjunkt Holts Tragedie bør vel komme under et, men saa bliver det først til Efteraaret. […] Ove Rode har forlangt "Graa og Grønne" til Undersøgelse som Føljeton". Og 11.4.1933: ""Graa og grønne Daarer" er gaaet i Trykken". tilbage