Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
16. marts 1933

Ægteskabs-Romanen

16.3.33.

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

Jeg glæder mig over, at det omsider er lykkedes Dem at finde en forstående Forlægger1, og især er jeg glad ved, at det bliver Ægteskabs-Romanen2 og ikke de grå-grønne3, der først skal løbe af Stablen. Men hvorfor lade Bogen udkomme i to Bind med en hel Sommers Adskillelse? Det er Synd. Og det er uklogt. Bogen bør læses i Sammenhæng. Det er fra dens sidste Del, 2 at der kastes det afgørende Lys tilbage over Værket, der uden dette ikke vil blive ret forstået. De bør gøre Forlæggeren det til Pligt at udgive Bogen samlet.

Mine bedste Ønsker!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Forlægger: Funkis Forlag. – Hansen skrev 5.3.1933: "[…] fik igaar begge Manuskripter tilbage fra Herr Branner – har i Forvejen talt med Woel om Udsendelse af "Graa og grønne Daarer" og længes kun efter at underskrive Kontrakten […] Jeg har fra Gyldendal faaet Deres samlede "Ekskrementer" tillaans – i Pragtbind –". Hansen fortsatte 14.3.1933: "Jeg skynder mig med at meddele Dem, at "Funkis" har paataget sig Udsendelsen af "Adjunkt Holts Tragedie" og "Vi fortsætter" [= 2. del], saaledes at 1. Del kommer i Slutningen af April og 2. Del i September eller Oktober. Derimod lader vi "Graa og grønne" hvile, idet Woel var langt mere begejstret for Ægteskabstragedien, ligesom De. […]" tilbage
[2] Ægteskabs-Romanen: Adjunkt Holts Tragedie. tilbage
[3] de grå-grønne: Graa og grønne Daarer. tilbage