Henrik Pontoppidan til Richardt Gandrup
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 28. december 1937

lovlig pompøst


28d Decb. 37.
Holmegården 2.
Chl.

Kære Hr. Richardt Gandrup!

Tak for venlig Jule- og Nytårshilsen. Julen er nu forbi; men Deres gode Ønsker for det nye År kan jeg gengælde, og jeg gør det med Forsikring om, at det vilde glæde også mig, om vi i 1938 kunde få Held til at mødes igen. Jeg er ganske vist på Grund af tiltagende Tunghørighed bleven en dårlig Makker i Samtale; men på Tomandshånd kan jeg endnu nogenlunde følge med.

De spørger så elskværdigt, om der kan ventes en Fortsættelse af de to Småbøger, som man – lovlig pompøst – har kaldt for mine "Erindringer". En tredje lille Bog af samme Art har ligget færdig her siden i Eftersommeren; men det literære Julemarked har jeg altid haft en vis Skræk for; jeg har derfor ladet den blive liggende i min Pult indtil videre. At den Slags Bøger ikke egner sig for Julemarkedet, har jeg netop i Dag fået bekræftet gennem et Brev fra Andersen-Nexø, der beklager sig over, at hans "For Lud og koldt Vand" slet ikke er bleven solgt til Trods for, at Kritiken var den meget gunstig.

Vil De hilse Deres Hustru, og modtag selv hjertelig Hilsen fra

Deres hengivne
H. Pontoppidan