Henrik Pontoppidan til Richardt Gandrup
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 29. december 1938

Venskab gennem de mange År


29.12.38.
Holmegårdsvej 2.
Chl.

Kære Richardt Gandrup!

Det var meget venligt af Dem at sende mig et Håndtryk1 i Anledning af Julen. Modtag til Gengæld en Nytårshilsen med mine bedste Ønsker for Dem og Deres Hjem. De skriver, at De nu har fået en Søn gift. Det vil altså sige, at De og Deres Hustru kan gøre Regning på at blive Bedsteforældre en Gang. En stor Glæde. En af Livets største. De véd, jeg taler her af Erfaring. Jeg er endog forlængst Oldefar.

2 Om mig selv er her ellers√ ingenting at meddele. Den Smule, der nu er tilbage af mig, er en Invalid, der hverken kan rigtig høre eller se. Og hvad jeg en Gang vil efterlade i min Pult, er næppe heller videre bevendt. Jeg nævner det, fordi De udtrykkeligt spørger til min Pens Gerninger.

Med Tak for Venskab gennem de mange År

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Håndtryk: brevet kendes ikke. tilbage