Richardt Gandrup til Henrik Pontoppidan
24. december 1937

stadigt pønser jeg

Julen 1937.

Kære Hr. Henrik Pontoppidan.

Maa jeg atter i Aar op mod Højtiden sende Dem de bedste Ønsker om en glædelig Jul og et godt Nytaar. Kun sjældent fører min Vej mig til København og da altid paa Lynbesøg, der kun tillader mig at varetage det Ærinde, jeg har. Men stadigt pønser jeg paa at benytte mig af Deres venlige 2 Indbydelse til at se ud til Dem. Jeg havde ventet i Aar at læse 3die Bind af Deres Erindringer; jeg mente, det skulde udkomme nu i Efteraaret, men vi maa altsaa slaa os tiltaals endnu en Tid. Jeg haaber, De er rask og befinder Dem vel.

Med venlig Hilsen ogsaa fra min Kone.

Deres hengivne
Richardt Gandrup