Henrik Pontoppidan til Martinus Galschiøt
Sendt fra Åboulevarden 60. 8. december 1917

Afsked med Steffen
8.12.17.
Adr. Fru Worm,
Åboulevard 604
København N.

Kære Galschiøt!

Jeg er kommen til København for at tage Afsked med Steffen, der har fået Ansættelse i det nystiftede sydamerikanske Kompagni for Skov- og Mosedrift, et Selskab, der hører ind under den store Sammenslutning "Transatlantisk Comp", hvor min Svigersøn1 jo er Sekretær. Sammen med tre andre yngre Mennesker i det samme Selskab, en Ingeniør og en ung juridisk Kandidat, rejste han i Aftes (via Kristiania-New York) til Rio, strålende af Henrykkelse og svulmende 2 af Livsmod. Han har gratis Rejse på 1ste Plads og 200 Milreis om Måneden, hvad nok svarer til 3-400 Kr. Det må jo siges at være favorable Betingelser for den Knægt. Vi to Gamle, hans Mor og jeg, ser jo med ikke så lidt Benauelse på denne Eventyrflugt ud i det Blå; men vi har ikke ment at have Lov til at holde ham tilbage.

Jeg er Dem taknemlig for Deres Brev med de gode Venneråd, som jeg dog foreløbig ikke har haft Lejlighed til at følge. Mærkværdig nok har jeg endnu ikke modtaget en eneste Anmodning om Lån, og hvad Pengenes Anbringelse angår, så har jeg en lang Betænkningstid. Nobelprisen 3 (der forresten er betydeligt mindre end almindeligt antaget) udbetales først til 1st Juni næste År.

Jeg længes meget efter Helsingør. Jeg havde en Gang endog den Tanke at forespørge hos Dem, om De kunde tænke Dem at leje mig det "gamle Hus" i Vinter, da De dog har Lejere dér om Sommeren. Men nu har jeg indlogeret2 mig hos en smuk Enke3, hos hvem jeg i hvert Fald bliver Julen og Nytår over.

Trods Fødselsdagen på Tirsdag skriver jeg allerede idag, fordi Steffen bad mig hilse. Han havde i den sidste Tid så jagende travlt med at skaffe sit 4 Udstyr i Orden, at han ikke kunde komme til Helsingør og gøre Afskedsvisitter, sådan som han havde tænkt sig. Nu en varm Hilsen og Lykønskning fra hele Familjen.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Svigersøn: Richard Krause (1878-1945) blev direktionssekretær i kompagniet 1917, juridisk vicedirektør sst. 1918-22. tilbage
[2] indlogeret: HP takker i et brev til Mathilde Mann 13.12.1917 for henvisningen til fru Worm. tilbage
[3] Enke: ifølge folketællingen 1916 for Åboulevarden 60, 4. sal, var fru Henriette Worm, f. 1872, ikke enke men fraskilt. Hun levede af formue og bidrag fra manden. tilbage