Henrik Pontoppidan til Mathilde Mann
Sendt fra Åboulevarden 60. 13. december 1917

tilfreds her hos Fru Worm

Åboulevard 60.4
13.12.17.1

Kære Fru Mann!

Det vil glæde min Kone meget at få et lille Besøg af Dem, når Deres Vej en Dag falder forbi Rigshospitalet. Hun bor i Pavillon 2, 1st Sal (Prof. Fabers Afdeling). Det er den første Pavillon på højre Hånd, når man kommer indenfor i Grønnegården. Men hun har Hviletid mellem 12 og 4, så på den Tid må hun ikke gerne modtage Besøg.

Fra Professor Mathiasens2 havde jeg forleden en elskværdig Indbydelse. Desværre må jeg ganske renoncere på Selskabslivets Glæder, fordi jeg ikke er rask. Særlig i disse 2 Dage er jeg plaget af grimme Nervesmerter, der holder mig vågen det meste af Natten. Forøvrigt er jeg stadig meget tilfreds her hos Fru Worm3, som har indrettet et Par hyggelige Værelser for mig og tillader mig at arrangere mine Måltider, som det passer mig, både hvad Tid og Sted angår. Jeg er Dem megen Tak skyldig for Henvisningen.

De venligste Hilsner!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] kuvert adresseret til: "Fru M. Mann / Vestre Boulevard 5, I / B."; poststemplet "Kjøbenhavn 13.12.17 12-1 E". tilbage
[2] Professor Mathiasen: Mathilde Manns svigersøn, figurmaleren Oscar Matthiesen (1861-1957), der boede Amaliegade 27. Matthiesen er især kendt for sit vitalistiske maleri af "Svenske Dragoner" og "Den grundlovgivende Rigsforsamling 1915". tilbage
[3] Fru Worm: Hedevig Mathilde Worm (1869-1940), som foruden at leje værelser ud levede af formue samt bidrag fra sin fraskilte mand, grosserer Vilhelm Worm (1867-1923). Pontoppidan boede hos fru Worm indtil februar 1918. Mathilde Mann logerede der i 1919 og antagelig også tidligere, siden hun har henvist HP til fru Worm. tilbage