Henrik Pontoppidan til Mathilde Mann
Sendt fra Åboulevarden 60. 8. februar 1918

Totenland

Åboulevard 604
8.2.18.1

Kære Fru Mann!

Jeg glemte at spørge Dem om, hvorledes De har oversat min Bogs Titel: "De Dødes Rige". En ordret Oversættelse vil vistnok ikke helt svare til det Indtryk, den danske Titel vækker, af en grå og kold Spøgelseverden. Man vil let vente sig en apokalyptisk Fortælling, en Skildring fra "Dødsriget". Hvad siger De om at oversætte Titlen som: Totenland. Jeg beder Dem at tage Spørgsmålet under Overvejelse.

Så er der "Per Gantes Genvej"2. Det går alligevel ikke an at erstatte Udtrykket med "Krebsegang". Der må hellere stå: "Du veed, den er for mig bare en Omvej".

Venlige Hilsner!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] korrespondancekort adresseret til "Fru Mathilde Mann / Vestre Boulevard 5, I / B"; poststemplet "Kjøbenhavn 9.2.18 2-3 E". tilbage
[2] Per Gantes Genvej: udtrykket forekommer i De Dødes Rige B, Storeholt, s. 351. tilbage