Henrik Pontoppidan til Martinus Galschiøt
Sendt fra Frederiksbergallé 27 Stuen. 12. oktober 1888

den omtalte Skitse

Fredag. [12.10.18881]

Kjære Hr. Galschiøt!

Jeg kom da ikke afsted i Dag på Grund af det vedvarende Regnvejr og må vente til i Morgen; det var for så vidt godt, som jeg i Dag har modtaget et Brev, der forlanger en hurtigere Afgjørelse af det omhandlede.

Jeg har vist ikke Lov til at sige Dem det så uforbeholdent; men det får nu være. Den egentlige Grund til, at jeg vilde sætte så megen Pris på at til min Disposition at få√ frigjort den omtalte lille Skitse2, er blandt andet den, at Jul. Paulsen har tegnet en særdeles stemningsfuld Tegning til den, og nu vilde Ernst Bojesen gjærne have den til Juleroser. Jeg kan naturligvis 2 benytte Emnet og blot forandre Formen lidt; men – som De selv sagde – det ser jo ikke pænt ud. Gjør mig nu derfor alligevel den Tjeneste at løsgive den omtalte Skitse for mig, foreløbig til den omtalte Brug; jeg skal da – ifald jeg kan – gjøre "Danmark" en Gjentjeneste3 derfor. Og jeg vilde sætte megen Pris på, om jeg fik det bestemte Svar desangående allerede i Morgen; når det sendes under Adressen Frederiksbergallé 27 Stuen får jeg det sikrest og hurtigst. I Hast!

Med venlige Hilsner

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

Jeg ser, at der foran Deres Navn i Begyndelsen af dette Brev har indsneget sig et "Hr", som ingenlunde har hjemme; vi plejer jo ikke at være så formelle over for hinanden.

 
[1] jf. G. Philipsens svarbrev (på MGs vegne) til HP 13.10.1888 (Skjerbæks datering). tilbage
[2] lille Skitse: der kunne være tale om "Havfruens Sang", det afsnit af "Vestfyn" som senere indgik i Krøniker 1890. tilbage
[3] "Danmark" en Gjentjeneste: Galschiøt var redaktør af Journalistforeningens kalender Danmark til hvis tredie Aargang 1889 HP ikke desto mindre leverede "Muldskud". tilbage