Henrik Pontoppidan til Martinus Galschiøt
Sendt fra Havreholm. 10. december 1887

En vinterbader


Lørdag. [10.12.18871]
Havreholm.
pr. Esrom.

Kjære Galschiøt!

Da jeg altså ikke kan vente Deres Besøg, sender jeg Dem hermed p. Post. 67 Sider Vestfyn, hvilket efter min Beregning omtrent skulde udgjøre de 3 Ark (24 Sider), vi akkorderede om.

Jeg véd, at vore Manuskript-Beregninger ikke altid stemmer sammen (sidst fik jeg dog Ret; thi i "Kronjyder og Molboer"2 er NB√ ç 1/6 Ark (33 Kr.) mere end de 3 Ark, Manuskriptet blev beregnet til), hvad jeg forøvrig naturligvis ikke skal rippe op i). Ifald De derfor skulde komme til det Resultat, at der manglede noget i 3 Ark, hvad denne Gang godt kan være; skal jeg sende Dem nogle Småminder, Erindringer om Småbegivenheder, der hændte mig på min Rejse, og som kan give Smaabilleder af Livet i de fynske Landsbyer. De kan jo så af disse vælge, hvilke De synes. Men jeg har med Vilje udskudt dem, fordi slige Ting – efter den Prøve deraf, de smagte ved 2 Middelfart3 – ikke syntes at falde i Deres Smag. Også af Byen på Lyø kunde jeg have haft Lyst til at give et lille Billede, men jeg var bange for at overskride de 3 Ark; og jeg har nu√ gjennemgående med Vilje holdt mig til det rent Fortællende.

Et Gjennemsyn af Manuskriptet, enkelte Småændring[er] o.s.v. kan jo altid finde Sted.

Hvad Resultat De nu end kommer til, m.H.t. Manuskriptets Størrelse, så beder jeg Dem så snart som det er muligt at lade mig få, hvad jeg kan have fortjent, da jeg har det højlig nødigt i denne Tid. – Under 3 Ark må Bidraget for min Skyld ikke være; jeg gav næsten 200 Kr til Rejsen, og 400 må jeg have for Manuskriptet.

— — Det Manuskript, jeg i et ubesindigt Øjeblik overlod Dem i Deres Stue som et Slags Pant for 100 Kr, De var så god at overlade mig, bedes De venligst at putte i Kakkelovnen og ved Hjælp af en Svovlstik expederet ud af denne Jammerdal, hvor det aldrig skulde have set Lys. Til Gjengæld skal jeg fuldføre for Ill. Tidende en større Fortælling, som jeg har liggende4, og som jeg skal tillade mig at sende Dem inden jeg om kort Tid rejser til Jylland5. Jeg tror den er god, og jeg håber, De betaler godt.

I det hele har jeg fulgt Deres Råd: 3 jeg er virkelig begyndt at blive, hvad man kalder flittig.

Når nu blot Inspirationen vilde komme sammen med Fliden.

Men det sker næppe, før jeg kommer ud.

Nu vil jeg spasere til Hornbæk og gå i det rigtige Vand.

Deres hengv.
Henrik Pontoppidan

[tilføjet af MG forskellige beregninger]

 
[1] datering usikker – før rejsen til Blokhus i dec. 1887–? tilbage
[2] Kronjyder og Molboer: det samlede bind var udkommet omkring 1.11.1887 (mens de enkelte hefter m. HPs tekst var udsendt dec.1885-marts 1886). tilbage
[3] Middelfart: hermed hentyder HP formentlig til det afsnit der siden, i Krøniker, blev til "Havfruens Sang". tilbage
[4] større Fortælling: en sådan fremkom aldrig i Ill. Tid. og ingen senere tekst synes at kunne identificeres som denne. tilbage
[5] hvor HP ifølge brev fra Lisbeth til Margrethe Jespersen 17.12.1887 opholder sig i dec. 1887. tilbage