Henrik Pontoppidan til Martinus Galschiøt
Sendt fra Blokhus. 27. juli 1887

jeg er meget lykkeligOnsdag.[27.7.18871]
p.t. Blokhus.
pr.
Brønderslev

Kjære Galschiøt!

Som De af Overskriften vil se, befinder jeg mig for Tiden her på Jyllands Vesterhavsside, men agter i den nærmeste Fremtid at tage herfra og vilde da gjærne lægge Rejsen af om ad√ Fyen for ved nye Indtryk fra "Vestfyen" at fuldstændiggjøre mit Billede af denne Landsdel til Fordel for "Danmark". Navnlig er det de fynske Alper, der jo er svage i Manuskriptet. Kunde jeg derfor ikke få Resthonoraret (de 100 Kr) sendt herover til denne Tur. De skal da have mit Manuskript hurtigt efter tilbage√ i ny 2 og bedre Stand, dersom De vil være så god at sende mig det herover.

Vær nu menneskelig og lad mig få den Smule Skillinger. Og gjør mig i alle Fald den Tjeneste at sende til√ min Kone de Kroner, De selv har sagt, De vilde betale mig for den overskydende Del af "Kronjyder og Molboer" 15 Kr. egentlig 12 1/2 Kr.

Jeg skal da til Gjengjæld, når De vil vise Dem flink, for Alvor gjøre Alvor af at skrive Dem nogle Småting herovre fra til "Ill. Tid."2

Jeg håber nu på, at De vil altså vil sende min Kone en Snes Stykker og mig selv det ene sølle Hundrede.

Her er henrivende og jeg er meget lykkelig.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] jf. notits i Morgenbladet 27.7.1887: "Digteren Henrik Pontoppidan fejrede i F. Aalb. Stiftstid. i Søndags sin Fødselsdag paa Larsens Badehotel i Blokhus under stærk Tilslutning fra det store Antal Gjæsters Side." (Skjerbæks datering). tilbage
[2] til "Ill. Tid.": det blev aldrig til noget. tilbage