Henrik Pontoppidan til Martinus Galschiøt
Sendt fra Havreholm. 21. september 1886 (1887-06-01)

jeg er nu begyndt

Havreholm.
pr. Esrom.

Kjære Galschiøt!

Det blev naturligvis ikke til noget med at skrive på selve Rejsen. Jeg er imidlertid nu begyndt derpå, og denne Begyndelse1 medfølger. Dens novellistiske Karakter beder jeg Dem ikke at afskrækkes ved, den passer bedst til Middelfart-Emnet. Dog – således som her er begyndt, er det min Hensigt at fortsætte. Nu får De se, om De kan benytte det. Jeg må tilføje, det er den eneste Måde, jeg kan udføre Arbejdet på.

Resten (Partierne: "Vissenberg", "Assens" og "Horneland") vil hurtig medfølge, men jeg må i så Fald have nogle Penge, hvad jeg håber, De vil finde rimeligt. Jeg vilde bede Dem om 2 at få 200 Kr. til Værkets Fortsættelse, eller omtrent vel hvad medfølgende Manuskript repræsenterer. Men det vilde være mig meget kjært at få dem snarest muligt, da jeg til Månedsskiftet skal af med adskillig Mønt. I alle Fald vilde jeg bede Dem at sende mig et Par Ord desangående.

Tak fordi De var så god at skrive til Dr. Morten[?], men jeg har intet hørt derfra alligevel.

Med venlig Hilsen og Håb om et imødekommende Svar.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

P.S.
Naturligvis er jeg villig til at ændre Udtryk og i det hele at affile det hele, når Tiden kommer; kun på en hel anden Methode kan jeg ikke indlade mig. Det hele vil udgjøre c. 4 Gange så meget som det medfølgende.

 
[1] Begyndelse: begyndelsen af HPs bidrag til værket Danmark i Skildringer og Billeder. Heftet "Vestfyn" udkom 14.6.1888 som "27. levering". tilbage