Henrik Pontoppidan til Martinus Galschiøt
Sendt fra Havreholm. 20. september 1886

dette evige Sjov ved Pumperne

Havreholm.
pr. Esrom.
Mandag.
[tilføjet af MG:] EfteraarOktobr 84 86?
[20.9.18861]

[tilføjet af MG:] NB) hentyder til Prisnedsættelsen af Ill. Tid. fra 20 til 12 Kr.

Kjære Galschiøt!

Hjærtelig Tak, fordi De var så god at sende mig "Benrangelsmanden"2. At jeg nogensinde skulde komme til at skrive en Fortælling med et så malerisk Navn, havde jeg aldrig tænkt mig. Imidlertid har den forhen været trykt her i Landet, så den kan ikke blive noget for "Ill. Tid.". Men såsnart jeg får de Arbejder færdige, jeg for Tiden har under Hænder (og deriblandt jo også ét til Dem3) skal jeg være til Tjeneste.

Forøvrig har jeg endnu√ aldeles intet hørt fra "Stockholms Dagblad".

Til Lykke med Deres Blad NB)√, som jo nu lægger ud på ny. Det er ellers vanskelige Tider 2 for al literær Sejlads. Min egen lille fladbundede Jolle volder mig Ængstelser nok. Tidt har jeg tænkt på, om man ikke lige så godt strax kan "lægge den op" … i Stedet for dette evige Sjov ved Pumperne. Men måske rinder der os bedre Tider i Møde.

Med hjærtelig Hilsen

Deres hengv.
Henrik Pontoppidan

 
[1] dateret i henhold til annonce bag på [Ill.Tid?] nr. 51, 19.9.1886. (Skjerbæks note). tilbage
[2] Benrangelsmanden: ("Knokkelmanden") i Stockholms Dagblad 18.9.1886. tilbage
[3] ét til Dem: Vestfyn? tilbage