Henrik Pontoppidan til Martinus Galschiøt
Sendt fra Via Gregoriana 54, Rom. 26. januar 1893

syg i Rom26d Jan 93.
Sig. Lucarini.
Via Gregoriana 54.
Roma

Kære Galschiøt!

Jeg har ikke før takket Dem for Deres Brev1, fordi jeg har været syg og sengeliggende. Selv nu må jeg nøjes med få Linjer, Kræfterne har svært ved at komme tilbage her i Rom, måske fordi man for det meste fryser.

Naturligvis vil jeg med Glæde være Bidragydende til "Tilskueren"; men om jeg i en meget nær Fremtid kan sende Dem noget, – ja, derom tør jeg intet sige i Øjeblikket. Såsnart jeg får Ro dertil, skal jeg tage Pennen i Hånd.

"Lykkelige Mand, som er i Italien", skriver De. Å ja, men på denne Årstid er Lykken så som så. I Oktober 2 og November var her herligt – men i Januar er Rom som en visnet Blomst; en enkelt Dag, når Solen skinner, kan den ligesom springe ud igen; men Herligheden varer kun kort. Den sidste Fodvandring, jeg foretog, inden jeg blev syg, var op til Triventum2; men det var i fodhøj Sne. Desværre har jeg ikke Råd til at rejse længere, så jeg får næppe Rom at se i dens Forårs-Herlighed.

Til Lykke med Overtagelsen af "Tilskueren", og modtag mange Hilsner fra

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage
[2] Triventum: antagelig Trivento i bjerglandskabet Abruzzerne 200 km øst for Rom. tilbage