Henrik Pontoppidan til Martinus Galschiøt
Sendt fra Tipperup. 11. september 1893

intet at tappe ud af mig

11 Sept 93. p.t. Tipperup
pr.
Kvistgård

Kære Galschiøt!

Det er sandelig ikke Vilje, det skorter på. Kom det derpå an, skulde jeg gærne fylde et helt√ Hefte. Men hverken i Hovedet eller i Skrivebordsskuffen ejer jeg for Øjeblikket sådanne Småting, der kunde egne sig for "Tilskueren". Såsnart jeg har noget, skal jeg – ganske uopfordret – sende Dem det; men lige for Tiden – derpå er jeg sikker – 2 kan jeg intet tappe ud af mig. Jeg lever nemlig endnu under de ubehagelige Følger af at have√ boet i Værelser fulde af Svamp. Hele Sommeren har jeg været dårlig og så at sige uarbejdsdygtig. Men det er jeg rigtignok for det meste om Sommeren, bare af anden Årsag.

Jeg sender Dem denne Hilsen som en Slags Forløber for mig selv. Jeg vilde nemlig gærne have Lov til en Dag at gøre Dem en kort Visit og takke Dem for Deres Breve1. Vi boer jo ikke så langt fra hinanden2, og jeg går i denne Tid lange Ture. Men tag nu ikke altfor uvenligt på 3 mig, når jeg kommer, fordi jeg ikke medbringer Manuskript.

En venlig Hilsen fra

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Breve: kendes ikke. tilbage
[2] Vi boer jo ikke så langt fra hinanden: Galschiøt var i april 1893 flyttet fra Østersøgade 324 til Overgaden neden Vandet 331 i København. Men måske har han i sept. opholdt sig hos sine søstre i familiens gamle hus på Reberbanen i Helsingør. tilbage