Henrik Pontoppidan til Th. Funch Thomsen
Sendt fra Bakkegårds Allé 6. 28. marts 1899

Tak for Liberalitet


28d Marts 99.
Bakkegårdsalle 6.

Højtærede Hr. Redaktør!

Jeg er Dem oprigtig taknemlig for Deres Svar1 og de venlige og overbærende Følelser for mig, hvorom det vidner. Det har været mig grumme pinligt ikke at kunne opfylde mine Forpligtelser således, som jeg gerne havde villet det; jeg er nu glad ved at vide, at De vil have Tålmodighed.

Jeg skal efter Deres Ønske henlægge Manuskriptet2 i forseglet Konvolut og tydeligt tilkendegive, at det er jysk Forlags Ejendom. Men til yderligere Sikkerhed for det modtagne 2 Honorar, og da De dog, dersom jeg skulde gå hen og dø, næppe vil have synderlig megen Glæde af et ufærdigt Manuskript, tillader jeg mig at sende Dem som Pant en Livsforsikringspolice, foreløbigt den medfølgende på 1000 Kr, der snarest skal blive erstattet af en på 4000 Kr, der i Øjeblikket beroer i Overformynderiet, men som jeg skal lade afhente og senere sende Dem. Policerne lyder på Ihændehaveren, så der behøves ingen skriftlig Transport, og naturligvis besørger jeg selv Præmiens Indbetaling.

3 Endnu engang min Tak for Deres Liberalitet og en venlig Hilsen fra

Deres ærbødigst forbundne
H. Pontoppidan.

 
[1] Svar: kendes ikke. tilbage
[2] Manuskriptet: til Det ideale Hjem, som først udkom 11.12.1900. Se også Ernst Bojesens breve til Funch Thomsen 6.7.1900 og følgende. tilbage