Henrik Pontoppidan til Th. Funch Thomsen
Sendt fra Fredensborg. 4. januar 1894

imponerende Jubilæumshefte

Fredensborg.
4d Jan 94.

Højtærede Hr. Redaktør!

Jeg takker Dem for Tilsendelsen af det imponerende Jubilæumshefte og beder Dem at modtage min Lykønskning i Anledning af Højtidsdagen1

Deres ærb. forbundne
H. Pontoppidan.

 
[1] Højtidsdagen: Aarhuus Stiftstidendes 100 års dag. tilbage