Henrik Pontoppidan til Th. Funch Thomsen
Sendt fra Fredensborg. 17. december 1893

ikke rigtig fornøjet

Fredensborg.
den 17d Decb. 93.

Højtærede Hr. Redaktør.

Tak for Tilsendelsen af Deres Festnummer, som jo ser rigtig festligt ud. Kun mit eget Bidrags mange Trykfejl er jeg ikke rigtig fornøjet med, og jeg beder Dem vise mig den Tjeneste andet Sted i Bladet at gøre opmærksom på de værste Fejltagelser, f.Ex i den Form, jeg har tilføjet på omstående Blad.

Jeg giver naturligvis med Glæde min Tilladelse til at benytte "Ørneflugt" 2 til den af Dem omskrevne lille Bog1 med Festnummerets Indhold, forudsat at Krøniken dér vil fremtræde trykt efter min Korrektur, og at Bogen ikke trykkes i mere end 400 Expl.

Med venlig Hilsen og Ønsket om en glædelig Jul

Deres ærbødigst forbundne
H. Pontoppidan.

De vil jo ikke glemme ved Lejlighed at tilbagesende mig min Korrektur. Mit Manuskript følger hermed.

 
[1] Bog: det vides ikke om den planlagte bog blev til noget. tilbage