Henrik Pontoppidan til Th. Funch Thomsen
Sendt fra Fredensborg. 13. december 1893

ondt ved at rette i mit Manuskript

Fredensborg.
13de Decb. 93.

Højtærede Hr. Redaktør!

Det var en i høj Grad trist Efterretning, Deres Brev1 bragte mig; jeg har altid ondt ved at rette i mit Manuskript og foretager derfor gærne de stilistiske Forbedringer i Korrekturen. Dog, med disse kunde det endda være lige meget. Men i det Korrektur-Aftryk, jeg fik herover, var der fuldt af meningsforstyrrende Misforståelser af Manuskriptets Ord. Hvorledes er det da gået med dem, al den Stund 2 jeg jo havde Manuskriptet her. Skulde der være fremkommet den Art forstyrrende Trykfejl, håber jeg, De et eller andet Sted i Bladet vil gøre opmærksom derpå.

Den tilbagesendte Korrektur beder jeg Dem ulejlige Dem med at sende mig.

Med Højagtelse og venskabelig Hilsen

Deres ærbødige
H. Pontoppidan

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage