Henrik Pontoppidan til Th. Funch Thomsen
Sendt fra Fredensborg. 11. december 1893

nogle Rettelser

Fredensborg.
d. 11 Decb. 93.

Højtærede Hr. Redaktør!

Først en Tak og Kvittering for det tilsendte Honorar af 100 Kr for mit Bidrag1 til Deres Jubilæumsnummer.

Korrekturen tilbagesender jeg hermed. Jeg har desværre været nødsaget til at foretage nogle Rettelser; forhåbentlig er Deres Sættere fortrolige med den Art af Korrigeren. Ellers beder jeg Dem bevise mig den Tjeneste at have et lille Øje dermed, da jeg 2 nødigt vil have noget af det rettede misforstået.

Modtag en venlig Hilsen og Ønsket om en glædelig Jul fra

Deres ærbødigst forbundne
H. Pontoppidan.

 
[1] Bidrag: novellen "Ørneflugt". tilbage