Henrik Pontoppidan til Th. Funch Thomsen
Sendt fra Fredensborg. 20. november 1893

Hermed "Ørneflugt"

Fredensborg.
den 20d Novb 93.

Højtærede Hr. Redaktør!

Hermed mit Manuskript1, som jeg håber, De synes om. Hvad Honoraret angår, har jeg for sådanne Bidrag kun én Pris, nemlig 100 Kr.

De er nok så god at sende mig en Korrektur ved Lejlighed.

En venlig Hilsen

Deres ærb. forb.
H. Pontoppidan.

 
[1] Manuskript: til novellen "Ørneflugt". tilbage