Henrik Pontoppidan til Th. Funch Thomsen
Sendt fra Fredensborg. 14. november 1893

skal nu gøre mit bedste

Fredensborg
14/XI 93.

Højtærede Hr. Redaktør!

Desværre! På Grund af hårdnakket Sygdom i min nærmeste Familje har jeg i den sidste Tid ikke haft Tanker for mit Skrivebord. Dog har jeg ingenlunde glemt Deres Festnummer, men trøstet mig med, at De i sin Tid gav mig Frist til 1ste Decb. Jeg skal nu gøre mit bedste og – senest – i Begyndelsen af næste 2 Uge sende Dem mit Bidrag.

Med en venlig Hilsen

Deres ærb. forbundne
H. Pontoppidan.