Henrik Pontoppidan til Th. Funch Thomsen
Sendt fra Agger pr. Vestervig. 19. august 1893

min Medvirken


19 Avg 93.
p.t. Agger
pr. Vestervig1

Højtærede Hr. Redaktør!

De kan trygt stole på min Medvirken til Deres Jubilæumsnummer. Jeg skal sende Dem mit Bidrag i god Tid.

Med venlig Hilsen

Deres forbundne
H. Pontoppidan.

 
[1] korrespondancekort adresseret til "Hr. Redaktør Funch-Thomsen / "Århus Stiftstidende" / Århus"; poststemplet "Vestervig 21.8." og "Aarhus 22.8.93". tilbage