Henrik Pontoppidan til Dansk Forfatterforening
Sendt fra Saunte. 12. maj 1919

Nej til Forfatterstævne

Saunte.
12.5.19.

Til
Dansk Forfatterforening.

Til min Sorg må jeg på Grund af Sygdom give Afkald på al Deltagelse i de Jubilæumsfestligheder, som Foreningen så venligt har indbudt mig til1. Jeg takker meget for Opmærksomheden og kan forsikre, at jeg er alvorlig bedrøvet over at være nødt til at holde mig borte.

Med ærbødig Hilsen
Henrik Pontoppidan.

 
[1] indbudt: formanden, Sophus Michaëlis indbød HP i et brev 10.5.1919. tilbage