Henrik Pontoppidan til Dansk Forfatterforening
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 19. februar 1941

gengælder telegrafisk Hilsen

19de Febr. 41. Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Til
Forfatterforeningen!

Hjertelig Tak for den telegrafiske Hilsen1, som jeg igår blev glædet med. Jeg gengælder den med mine bedste Ønsker for Foreningen og dens Medlemmer –

hengivnest
Henrik Pontoppidan

 
[1] Hilsen: telegrammets ordlyd: "Forfatteren / Hr. Dr. phil. Henrik Pontoppidan / Holmegaardsvej 2, Charlottenlund. / Medlemmer af Dansk Forfatterforening samlet til Fest sender vort Æresmedlem Henrik Pontoppidan vor hjerteligste Hilsen og Hyldest." (Kopi i KB, Dansk Forfatterforenings arkiv, kasse 89). tilbage