Dansk Forfatterforening til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 15. januar 1919

Portrættet

[trykt brevhoved:]
Dansk Forfatterforening
København K., d. 15/1/1919.
Lille Kongensgade 1.

Forfatteren
Hr. Henrik Pontoppidan.
p.t. Helsingør.

Bestyrelsen beder Dem modtage en hjærtelig Tak for det udmærkede Billede. Jeg selv takker yderligere for det venlige Brev; det skal være mig en Glæde at sørge for Indramningen paa den Maade, Hr. Pontoppidan har paalagt mig.

Med Højagtelse
Kay Larsen.