Henrik Pontoppidan til Dansk Forfatterforening
Sendt fra Helsingør. 7. januar 1919

Portrættet (3)

Helsingør.
7.1.19.

Forfatteren
Hr. Kand. Kaj Larsen.
Forfatterforeningen

Endelig opfylder jeg mit Løfte og sender her det begærede Billede. Der mangler nu kun Indramningen. Jeg antager, at Rammen helst må være omtrent som på Foreningens andre Forfatterportrætter, og jeg vil derfor bede Dem om at gøre mig den Tjeneste at telefonere til den Glarmester, der har 2 haft med disses Indfatning at gøre, og få ham til at tage sig af Billedet og sende mig Regningen.

Undskyld mig, at jeg bebyrder Dem med dette. Men jeg veed ingen anden Måde at bringe denne Sag i Orden på.

Venlig Hilsen!

Deres ærbødige
H. Pontoppidan