Sophus Michaëlis til Henrik Pontoppidan
10. maj 1919

Det nordiske Forfatterstævne

10. Maj 1919.

Forfatteren
Hr. Henrik Pontoppidan.
Helsingør.

Idet vi herved har Fornøjelsen at tilstille Dem et fuldstændigt Program over Det nordiske Forfatterstævne1, udtaler vi Haabet om, at De som Foreningens Æresmedlem vil glæde os med at være Gæst ved saa mange af Stævnets Møder og Festligheder som muligt.

Med Højagtelse
Soph. Michaëlis

 
[1] Forfatterstævne: Stævnet fandt sted i månedens slutning, og den 20. maj gav Gyldendals direktør Frederik Hegel "en stor Privatfest for Forfatteren og Kunstnere hos mig selv i Springforbi […] Vi spiste ved smaa Borde overalt. Vi var 92 Personer. Alt meget vellykket. Gamle Fjendskaber blev bilagt, nye opstod" (FHs Erindringer, bd. II, 1946, s. 63.). Pontopppidan var altså ikke med. tilbage