Henrik Pontoppidan til Sophus Michaëlis
Sendt fra Hornbæk. 19. maj 1919

Standens urolige Hoveder

Telegram fra Hornbæk, indleveret den 19/51 – Kl. 10,24 [19.5.1919]

[Til:] Michaëlis / Forfatterforeningens Formand / Lille Kongensgade 1 / København

Kære Michaëlis

Jeg løfter mit Medicinglas og udbringer et Leve for Foreningen med det Ønske, at De vedblivende maa have Held med at samle Standens mange urolige Hoveder under Deres navnkundige høje Hat.

H– P–

 
[1] uden år. Skjerbæk daterer telegrammet til 1919, da det ligger i forfatterforeningens arkiv i en kasse bl. a. vedr. jubilæum 1919 og 1934 (Sophus Michaëlis døde 28.1.1932). tilbage