Henrik Pontoppidan til Sophus Michaëlis
Sendt fra Saunte. 23. maj 1919

Gevinster til et Lotteri

f. T. Saunte
23.5.19

Kære Michaëlis!

Forfatterstævnet er nu forbi, og De må tro, at jeg har følt det som en virkelig Sorg, at jeg ikke kunde være med. Men det var ganske umuligt. Jeg er for Tiden en meget plaget Mand (Ansigtssmerter).

Det har jo åbenbart været et godt og betydningsfuldt Møde. Og var det allerede en stor, personlig Triumf for Dem, at det overhovedet kom i Stand, så har De dobbelt Grund til at triumfere nu, efter at det er forløbet så smukt. Jeg bringer Dem min Lykønskning, og beder om, dersom det er rigtigt, at Foreningen agter at indsamle Gevinster til et Lotteri (hvad jeg har set antydet) eller på anden Måde søger at tilvejebringe Balance i sit overlastede Budget, at man da også vil tænke på mig. –

De venligste Hilsner!

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan