Sophus Michaëlis til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Hellerup. 24. maj 1919

Gevinster til et Lotteri

Hellerup, 24. Mai 1919.

Kære Henrik Pontoppidan.

Hjertelig Tak baade for Telegrammet og for det i Dag modtagne Brev. Vi savnede Dem meget. I Glyptoteket, paa Skodsborg og andetsteds mindedes jeg vore Æresmedlemmer med Tak og beklagede, vi ikke havde den Glæde at se Dem.

Ogsaa en oprigtig Tak for Deres elskværdige Tilbud om Støtte ved Foreningens Indsamling af Gevinster til et Lotteri, der 2 skal komme Understøttelsesfonden tilgode. For selve Stævnet har vi allerede Dækning. Vore Gæster var alle henrykte, Stemningen var smuk og varm, og Sammenknytningen af Nordens Forfattere kunde næppe have faaet en værdigere Indvielse.

De bedste Hilsner fra

Deres hengivne
Sophus Michaëlis.