Henrik Pontoppidan til Sophus Michaëlis
Sendt fra Fredensborg. 10. april 1918

Portrættet (1)

f.T. Fredensborg
10.4.18

Kære Hr. Sophus Michaëlis.

Jeg har modtaget det ærefulde og smukke Diplom og desuden Deres venlige Brev, og jeg sender min bedste Tak for begge Dele. Hvad det ønskede Portræt angår, da skal det naturligvis være mig en Glæde at sende Forfatterforeningen 2 et sådant Billede til Ophængning. Jeg beder kun, at få lidt Underretning om Størrelsen, Indramning etc, hvad Foreningens Sekretær vel nok ved Lejlighed vil give mig.

Med hjertelig Hilsen

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan