Sophus Michaëlis til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Hellerup. 31. marts 1918

Deres Æresdiplom

Hellerup, 31. Marts 1918.

Kære Herr Henrik Pontoppidan.

Tak for Deres Brev. Jeg glæder mig til med det første at sende Dem Deres Æresdiplom, underskrevet af Bestyrelsen in pleno. Vi vilde være Dem meget taknemlige, om De vilde skænke Foreningen et Billede til Ophængning i vort Lokale – i godt og værdigt Selskab: vi 2 har jo kun Georg Brandes i Forvejen.

De bedste Hilsener til Dem og Deres Frue fra

Deres hengivne
Sophus Michaëlis.