Dansk Forfatterforening til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 6. april 1918

Æresmedlem

Digteren
Hr. Henrik Pontoppidan.

At "Dansk Forfatterforening" paa Generalforsamlingen d. 27. Marts 1918 med Akklamation har optaget Dem som Æresmedlem, har Bestyrelsen den Glæde og Ære at meddele Dem.

København, d. 6te April 19181.

[påtegnet nederst:] KOPI. (God Plads til 6 Underskrifter)

[De seks underskrivere var: Sophus Michaëlis, Ingeborg Vollquartz, Louis Bobé‚ Sven Lange, Thit Jensen Fenger og Kay Larsen.]

 
[1] Teksten er maskinskrevet og er formentlig et forlæg til æresdiplomet til brug for en tegner el. bogtrykker. tilbage