Dansk Forfatterforening til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 16. april 1918

Portrættet (2)

[trykt brevhoved:]
Dansk Forfatterforening
København K., d. 16/4/1918
Lille Kongensgade 1.

Digteren
Hr. Henrik Pontoppidan.
Fredensborg.

Formanden1 har med Tak modtaget Deres imødekommende Brev om Portrættet. Bestyrelsen vilde gerne bede Dem om selv at tage Bestemmelse om Størrelsen og Indramningen, – dog skulde Billedet, for at svare til de øvrige (Georg Brandes' og de afgaaede Formænds), ikke gerne være mindre end 30 x 40 ctm. Et større Billede modtages med særlig Glæde.

P.B.V.
Med Højagtelse
Kay Larsen2
Sekretær.

 
[1] Formanden: Sophus Michaëlis. tilbage
[2] Kay Larsen: (1879-1947) medlem af Dansk Forfatterforenings bestyrelse 1915-19 og dens sekretær 1916-19. tilbage