Henrik Pontoppidan til Dansk Forfatterforening
Sendt fra Skagen. 12. april 1913

Udmeldelse

f.T. Skagen.
12.4.13.

Til
Dansk Forfatterforenings Sekretariat.

Jeg tillader mig herved at udmelde mig af Forfatterforeningen på Grund af Bortrejse.

Ærbødigst
Henrik Pontoppidan.